Jouw levensloop, een wegwijzer voor de toekomst

Ben je op zoek naar de betekenis van je levensloop, naar jouw unieke levensverhaal ? Wil je zicht hebben op de rode draad en de thema’s in jouw levensloop? Wil je weten wat je kan, wat je wilt? Spelen er actuele zaken, zoals scheiding , verandering van baan, studie- en beroepskeuze, gezondheid, pensioen of sta je voor een keuzemoment?
Kortom, voor elke leeftijdsfase geldt dat je voor vragen komt te staan die om antwoorden vragen. Wanneer je jong bent sta je voor veel verschillende keuzes bijvoorbeeld met studie en- beroepskeuze. In de volgende fase heb je je met veel verschillende rollen te verhouden; je rol in de familie, in je gezin, op je werk, in je vrije tijd. In de volgende leeftijdsfase ga je je wellicht afvragen, hoe heb ik mijn leven tot op heden vormgegeven en wat wil ik nog aanpakken. Tot slot, als oudere wil je mogelijk een balans opmaken en je een overzicht vormen van je levensloop tot dan toe. Kijk ik in tevredenheid terug? Of valt er nog wat te doen zodat ik ook in alle rust en daadwerkelijk met tevredenheid kan terugkijken.

Doel
In een biografisch coachingstraject krijg je de gelegenheid om deze vragen te onderzoeken, zodat je (weer) grip op de situatie krijgt en je je eigen regie (weer) kunt voeren over dat wat je bezig houdt. Om dat te bereiken bied ik als biografisch coach een luisterend oor en stel ik vragen waardoor je verbanden ontdekt die maken dat je levensloop in een ander licht komt te staan. Dat doe ik in mijn praktijk aan huis.

Reacties zijn gesloten.